Prezydent Bielska-Białej BB2029 miasto splotów miasto kultury

Bidbook Miasto Splotów jest już dostępny online.

26 września w Teatrze Polskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano treść bidbooka preselekcyjnego Bielska-Białej jako miasta kandydującego do Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Bidbook Miasto Splotów jest już dostępny online – w języku polskim i angielskim na stronie bb2029.com. Spotkanie odbyło się z udziałem tłumacza języka migowego oraz było transmitowane online.

Konferencja rozpoczęła się refleksjami prezydenta Jarosława Klimaszewskiego na temat projektu.

- Opracowanie powstało na bazie potencjału kulturalnego naszego miasta, ale nie tylko, bo kultura łączy się w nim z biznesem, cyfryzacją. Dwa słowa przeplatają się w tym dokumencie nieustannie - to sploty i dobrostan. Sploty wywodzą się z naszych tradycji włókienniczych, ale przełożyliśmy je też na wszystkie działalności kulturalne w mieście, które od lat mają się dobrze i właśnie się przeplatają; stanowią też o tożsamości naszego miasta. W opracowaniu jest zawarta wizja przyszłości Bielska-Białej jako miasta kultury. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, że nasza przyszłość w dużym stopniu zależy właśnie od rozwoju kultury. Dobrze rozwijamy się gospodarczo, a kultura jest kluczem do dalszego sukcesu, do tego, żeby ludzie chcieli tu żyć i mieszkać. Dzięki warunkom technologicznym ludzie mogą w zasadzie pracować w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej, my natomiast dzięki temu, że startujemy po tytuł Europejskiej Stolicy Kultury chcemy ich zachęcić, aby tym miejscem było dla nich Bielsko-Biała. I ten proces się już zaczyna – mówił prezydent.

- Nie byłoby tego, co dziś mamy, gdyby nie państwo – Rada Programowa i mieszkańcy. Bardzo za to dziękuję. Z tego co wiem, nasz model partycypacyjny był najbardziej rozwinięty w porównaniu z modelami innych kandydujących polskich miast. Oczywiście startujemy w pewnej konkurencji, ale wydaje mi się, że już wygraliśmy, ponieważ uruchomiły się pewne procesy, a ludzie, którzy się spotkali przy tym projekcie, nawiązali kontakt. Zsieciowaliśmy nasze miasto pod względem kultury – tego nam już nikt nie zabierze. Jestem z tego bardzo dumny i bardzo się cieszę, że tak się to potoczyło. Dziś pokazujemy bidbook światu, będziemy czekać na oceny i zaproszenie Komisji Europejskiej – podsumował włodarz.

W programach Europejskich Stolic Kultury odnaleźć można próby zmierzenia się z aktualnie dominującymi problemami – wspólnymi dla wszystkich mieszkańców Europy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Bardzo ważną kwestią są zagrożenia wynikające z katastrofy klimatycznej. Bielsko-Biała dzięki swojemu położeniu i bliskości gór jest w dość komfortowej sytuacji, co nie oznacza, że nie musimy czuć się odpowiedzialni za kształtowanie dobrych nawyków. Chcemy zadbać o rzekę, co podkreślali mieszkańcy zgłaszający swoje projekty w ramach ESK, a także troszczyć się o bioróżnorodność regionu. Wśród oferty Miasta Splotów nie brakuje pomysłów na wykorzystanie nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji, które dają możliwość nie tylko projektować przyszłość, ale także nawiązywać do naszego dziedzictwa. W projekcie Porzucone miasto w formie multimedialnej wystawy (poprzedzonej badaniami archeologicznymi) przedstawiona zostanie historia pramiasta – dzięki VR i AR będziemy w stanie zrekonstruować wygląd dawnego grodziska i pokazać, jak niegdyś wyglądało tam życie. W bidbooku czytamy też o projekcie Mistrzowie Rzemiosł, będącym ukłonem w stronę tradycji. To odpowiedź na masową, szkodliwą dla środowiska produkcję, zanik umiejętności rzemieślniczych, a wręcz zjawisko nazywane ginącymi zawodami i zachęta do odkrywania potencjału rzemiosła, dostrzegania korzyści płynących z kreatywnego działania, a także rozwijania praktycznych umiejętności. Na początek planowane są stałe warsztaty poświęcone rzemiosłom teatralnym, które docelowo mają szansę przekształcić się w szkołę rzemiosł teatralnych. Bielscy mistrzowie lalkarstwa, perukarstwa, stolarki i innych fachów będą uczyć chętnych z całego świata tworzenia różnych elementów wykorzystywanych w sztuce teatralnej. W bidbooku w kilku miejscach podkreślona została rola edukacji – zarówno tej do kultury (warsztaty, dyskusje, konferencje – otwarte dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży), ale też stworzenie programu podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora kultury (prowadzonego przez samorząd jak i niezależnego). W celu realizacji przygotowanego programu artystycznego nie jest planowana budowa dodatkowej infrastruktury poza tą, która była już przewidziana w planach rozwoju miasta, m.in. Pedanterii, czyli kompleksu wielofunkcyjnej przestrzeni kulturotwórczej oraz nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka.

Co przed nami?
Teraz bidbooki miast kandydujących będą oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składa się z dziesięciu osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN. Pod koniec października nastąpi spotkanie preselekcyjne i rozmowy konkursowe z przedstawicielami miast kandydujących. Panel ekspertów uzgodni krótką listę miast wybranych do kolejnego etapu – selekcji finałowej, zaplanowanej wstępnie na połowę 2024 r. Inni polscy kandydaci do tytułu ESK to: Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów i Toruń, w sumie dwanaście miast.

Konferencja BB2029

Bielsko Biała miasto splotów miasto kultury BB2029

Konferencja BB2029

Konferencja BB2029

Konferencja BB2029

Konferencja BB2029

Konferencja BB2029

Konferencja BB2029

Konferencja BB2029

Inne wątki