Jednogłośna uchwała Rady Miejskiej

Jednogłośna uchwała Rady Miejskiej

Podczas marcowego posiedzenia Rady Miejskiej w Bielsku-Białej jednogłośnie została podjęta uchwała upoważniająca Prezydenta do podjęcia starań w celu uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Choć termin wydaje się odległy, deklarację przystąpienia do konkursu należy zgłosić do 14 sierpnia, a 60-stronicową ofertę do 15 września br. Późną jesienią będzie także spotkanie z komisją selekcyjną, która wybierze miasta przechodzące do drugiego etapu, który będzie miał miejsce w 2024 roku.

Jak podkreśla Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski jest to szansa, która staje przed miastem raz na kilkanaście lat. W Polsce tylko dwa miasta miały zaszczyt dzierżyć ten tytuł – Kraków w 2000 roku oraz Wrocław w roku 2016.

Prezydent podkreślił też, że w historii miasta były dwie znaczące rewolucje przemysłowe – jedna związana z przemysłem włókienniczym, a druga z przemysłem samochodowym. Patrząc, jak silna jest kultura w naszym mieście, najwyższy czas przygotować się i uruchomić koło zamachowe, by ruszyć z rewolucją w kierunku przemysłów kreatywnych. Jarosław Klimaszewski podkreślił też wagę naszego dziedzictwa kulturowego, które rozwijało się przez wieki dzięki przecinającym się szlakom handlowym.

Radni wyrazili bardzo duże zainteresowanie i odnieśli się z entuzjazmem do przyjęcia uchwały. Przewodnicząca komisji kultury Małgorzata Zarębska podkreśliła, że wydatki na kulturę to tak naprawdę inwestycja, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, a wszystkie rzeczy które zostaną wypracowane w toku przygotowania oferty zostaną w naszym mieście i będą owocować niezależnie od wyniku selekcji.
Inne wątki