Kolejne spotkanie Rady Programowej

Kolejne spotkanie Rady Programowej

19 kwietnia odbyło się drugie spotkanie Rady Programowej projektu Bielsko-Biała Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku pod przewodnictwem Iwony Purzyckiej.

Miasta chcące aplikować o tytuł ESK 2029 zobowiązane są do złożenia aplikacji do połowy września. Podczas posiedzenia omówiono kluczowe kryteria oceny wniosku aplikacyjnego przez Komisję Europejską, którymi są: długoterminowa strategia kulturalna miasta (zarówno lata przygotowania, rok obchodów, jak i korzystanie ze zdobytych doświadczeń w późniejszym czasie), treści kulturowe i artystyczne, wymiar europejski, zasięg oraz szerokie włączanie mieszkańców, zarządzanie, a także zdolność do realizacji przedstawionej wizji. Co ważne, nie wystarczy samo przygotowanie aplikacji spełniającej powyższe kryteria – miasto we wniosku musi wykazać swój niepowtarzalny charakter oraz kreatywny pomysł na rozwój.

Kandydowanie o tytuł ESK to przedsięwzięcie o szerokim zakresie, dlatego podjęto decyzję o kontynuowaniu prac w podziale na grupy tematyczne zgodnie z kompetencjami członków Rady.

Równolegle trwają prace nad identyfikacją wizualną związaną z kandydowaniem Bielska-Białej do tytułu ESK 2029, uruchomiona została też strona www.facebook.com/bb.esk2029.

Inne wątki