O kobietach w przemyśle Bielska-Białej i Łodzi

O kobietach w przemyśle Bielska-Białej i Łodzi

W Książnicy Beskidzkiej 18 maja odbyło się seminarium naukowe pt. Przemysłowa herstoria w krajobrazie Bielska-Białej i Łodzi, którego tematem była przeszłość przemysłu włókienniczego w obu miastach i udział w nim kobiet. 

- Chcemy pokazać różnice pomiędzy historią oficjalną – tą uczoną w szkołach, na uniwersytetach - a wspomnieniami i historią mówioną - taką, która wiąże się z codziennym życiem. Chcemy przypomnieć historię transformacji, porozmawiać o tym, jak wyglądała ona w Łodzi, a jak w Bielsku-Białej. Mamy nadzieję, że jest to pierwsze spotkanie, które rozpocznie nowe programy badawcze nastawione na analizowanie roli kobiet w tworzeniu naszego miasta - mówiła dr Joanna Wróblewska-Jachna z Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. 

W temat wprowadziły swoimi wystąpieniami dr Małgorzata Tkacz-Janik, specjalistka ds. kulturowego dziedzictwa niematerialnego z Instytutu im. Wojciecha Korfantego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Anna Skiendziel ze Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet.
Dr Izabela Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, mówiła, że strajki łódzkich włókniarek zostały nie tyle zapomniane, co eksmitowane z politycznej historii, a teraz trzeba zadbać o przywrócenie ich zbiorowej pamięci.
O transformacji gospodarczo-ustrojowej w doświadczeniu włókniarek z Łodzi, Leśnej i Nowej Soli mówiła Marta Madejska ze Stowarzyszenia Topografie. 

Podbeskidzkie wątki przedstawili dr Maciej Bujakowski z UBB, który analizował codzienne doświadczenia kobiet zatrudnionych w przemyśle włókienniczym w XIX i XX w. Historyk opowiadał również, w jaki sposób kobiety przeżyły upadek przemysłu włókienniczego w Bielsku-Białej, a jak w Łodzi.
Część referatową zakończył historyk Jacek Kachel, który pokazał, jakie czynniki miejskie w Bielsku-Białej budowały odporności na katastrofy społeczno-ekonomiczne.

Podczas dyskusji, którą prowadziły dr Daniela Dzienniak-Pulina i dr Joanna Wróblewska-Jachna, zebrani zastanawiali się, w jaki sposób przemysłowe dziedzictwo miast wpływa ich na teraźniejszość.
Całość zakończył spacer historyczny, który prowadził historyk Jakub Krajewski. 

Spotkanie zorganizowały oddziały łódzki i katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Citylabb Pracownia Badań i Innowacji Społecznych. Samorząd Bielska-Białej na seminarium reprezentowali radni Urszula Szabla i Paweł Pajor.

Inne wątki