Dobre praktyki

Bielsko-Biała chce promować kulturę dzielenia się wiedzą. 

Publikowane dobre praktyki z różnych obszarów mają stać się źródłem inspiracji, z którego czerpać będą mieszkańcy, instytucje, organizacje, oraz inne miasta. Mają być także wstępem do rozmów, wymiany doświadczeń, i płaszczyzną do wspólnego działania. 

Wierzymy, że możemy być przykładem dobrych praktyk dla całego regionu i Europy.

Językowa wrażliwość warsztaty z inkluzywnej komunikacji

10 lat dobrych praktyk teatr polski

 

Bielsko-Biała chroni klimat - akcja edukacyjna