Europejska Stolica Kultury: czynnik ludzki. Reaching OUT & looking IN

Europejska Stolica Kultury: czynnik ludzki. Reaching OUT & looking IN

8 i 9 lutego wraz z reprezentacją polskich miast, które wystartowały w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wzięliśmy udział w warsztatach o dostępności, które poprowadziła dla nas ekspertka, Agata Etmanowicz.

Agata Etmanowicz (Fundacja Impact) stworzyła koncepcję programów z audience development u podstawy dla Europejskich Stolic Kultury (dla Wrocławia 2016, Kowna 2022), w obszarze dostępności dla Trenczyna 2026, a także współpracowała z innymi Stolicami m.in. Koszycami 2013 i Rijeką 2020, obecnie pracuje m.in. z Czeskimi Budziejowicami (ESK 2028).

Spotkaliśmy się w szerokim gronie – nie tylko finaliści konkursu (Bielsko-Biała, Katowice, Kołobrzeg, Lublin), ale wszyscy, którzy uruchomili procesy starań (w sumie 12 miast) i nie chcą ich zatrzymać, ale wręcz przeciwnie – wykorzystać energię, która napędza społeczności przygotowujące aplikacje ESK do rozwoju miast przez kulturę. Dostępność to kluczowe zagadnienie dla wszystkich projektujących wydarzenia i ofertę kulturalną – głównym powodem nieuczestniczenia w kulturze okazuje się bowiem niezmiennie wykluczenie. W ciągu dwóch dni poznawaliśmy ciekawe przykłady narzędzi, jakimi Europejskie Stolice Kultury posługują się, aby budować swoje publiczności w sposób włączający. Życzymy wszystkim miastom, które uczestniczyły w szkoleniu, owocnego wykorzystania poznanych narzędzi!

Inne wątki