Jesteśmy w finale! BB2029 Bielsko-Biała

Jesteśmy w finale!

Starania Bielska-Białej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 przyniosły efekt. Dziś po południu dowiedzieliśmy się, że nasze miasto przeszło do drugiego etapu batalii o ESK. Nasz wniosek aplikacyjny – tzw. bidbook - zyskał akceptację komisji oceniającej złożonej z europejskich ekspertów.

- Po pół roku bardzo wytężonej pracy, w którą zaangażowało się ponad tysiąc osób, po wielu spotkaniach, panelach dyskusyjnych i warsztatach możemy ogłosić sukces – mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, dziękując wszystkim bielszczanom za czynny udział w tworzeniu fantastycznego dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego miejsca na ziemi. - Teraz, kilka minut po ogłoszeniu werdyktu, zabieramy się do dalszej pracy.

O ESK dalej rywalizują z nami Katowice, Kołobrzeg i Lublin.

Inne wątki