O kulturze ponad granicami BB2029

O kulturze ponad granicami

W ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 budujemy partnerstwa międzynarodowe i angażujemy się w wyjazdy studyjne specjalistów z różnych dziedzin umożliwiające poznanie innych kultur. W ostatnim czasie odbyliśmy podróże do Dublina na 5. szczyt kultury UCLG – Kultura. Przyszłość. Cele oraz do holenderskiego Leeuwarden na 11. konferencję sieci Culture Next.

Najlepszym sposobem przyśpieszenia zmian jest wymiana myśli. Podczas 5. szczytu kultury UCLG – Kultura. Przyszłość. Cele w Dublinie mówcy ze wszystkich kontynentów dzielili się przemyśleniami na temat kultury jako wehikułu zmiany. Rozważane były cele zrównoważonego rozwoju i szczególne połączenia kultury ze zdrowiem oraz środowiskiem. Słuchaliśmy o doświadczeniach innych krajów, by lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców Bielska-Białej i przygotować nas na przyszłość tkaną w naszym mieście dzięki kulturze.

Przedstawiciele Bielska-Białej brali również udział w 11. konferencji sieci Culture Next w Leeuwarden w Holandii. Misją Culture Next, której jesteśmy członkiem, jest wspieranie obecnych i byłych miast-kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w realizacji programów i polityk rozwoju miejskiego opartych na kulturze. Podczas spotkania w Holandii powstały dwie grupy tematyczne. Pierwsza skupiała się na udziale młodzieży w wydarzeniach kulturalnych i prowadzi ją francuskie Rouen – kandydat do ESK2028, a druga na finansach w kulturze. Nasze miasto ma zaszczyt przewodzić międzynarodowemu zespołowi zajmującemu się właśnie finansami. W Leeuwarden odbyło się inauguracyjne spotkanie wspomnianej grupy tematycznej. Efektem wspólnej pracy będzie kompendium wiedzy oraz podcasty, które szczegółowo omówią aspekty finansowania kultury ze środków publicznych, jak i prywatnych, uwzględniając także kwestie wynagrodzeń w sektorze kultury.

Inne wątki