Konkurs: zapraszamy do zgłaszania projektów związanych z naturą

Konkurs: zapraszamy do zgłaszania projektów związanych z naturą

Otwarty konkurs na projekty z zakresu sztuki krajobrazu w ramach kandydatury Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów, miasto Bielsko-Biała, Polska

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2024 r.

Bielsko-Biała, położone na południu Polski (graniczące z Czechami i Słowacją), otoczone górami i kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku, poszukuje propozycji projektów sztuki krajobrazu od twórców z całego świata z doświadczeniem w pracy w naturalnych przestrzeniach zewnętrznych i podejściem partycypacyjnym.

Coraz więcej artystów tworzy prace w naturalnych przestrzeniach, lasach czy górach. W odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i kwestie zrównoważonego rozwoju, chcemy nawiązać dialog z naturalnymi elementami, drzewami, rzeką, słońcem, wiatrem, skałami, fauną i florą. Celem BB29, miasta otoczonego górami, jest zaprezentowanie i udostępnienie publiczności serii projektów artystycznych symbolizujących tę nową dziedzinę sztuki.

Bielsko-Biała wzięła udział w Akademii Cities Ahead Instytutu Goethego. Program Cities Ahead wspiera ambitne europejskie miasta kulturalne i kreatywne w osiąganiu większej międzynarodowej widoczności i atrakcyjności kulturalnej. Konkurs został opracowany w wyniku Akademii Cities Ahead, która odbyła się w Bielsku-Białej w styczniu 2024 roku.

Więcej informacji: www.citiesahead.eu

Kluczowe tematy kandydatury Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. (ESK):

Koncepcja Bielska-Białej opiera się na haśle TKAMY DOBROSTAN. Z jednej strony odwołuje się ono bezpośrednio do dziedzictwa miasta, jego tradycji włókienniczej, która w XIX i XX wieku oznaczała uznanie na skalę europejską. Z drugiej strony motyw splotu wywodzący się z tej tradycji przenosi się na wielowymiarowy i relacyjny sposób postrzegania miasta, w którym natura przeplata się z kulturą, a wielokulturowość staje się przestrzenią dialogu społecznego; miasta różnorodnych ekspresji artystycznych (kreatywności) i wizji rozwoju (innowacji); miasta, w którym przeplatają się historie ludzi.
Dobrostan: zastanawiamy się, jak możemy osiągnąć dobre samopoczucie poprzez sztukę? Zachęcamy artystów do tworzenia instalacji i projektów, które inspirują do wyciszenia, refleksji i poczucia więzi z naturą. Krajobraz Bielska-Białej może służyć jako katalizator pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i psychicznych.

Świadomość ekologiczna: zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej wizji. Zapraszamy artystów do dialogu z elementami naturalnymi, do zastanowienia jaki wpływ mają działania człowieka, ale też ich twórczość na środowisko. Projekt może mieć cele środowiskowe, takie jak podnoszenie świadomości na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju lub podejmowanie konkretnych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi region górski.

Włączenie i uczestnictwo: Projekt może dążyć do zaangażowania lokalnych mieszkańców w tworzenie interwencji artystycznych, wzmacniając poczucie dumy i przynależności społeczności, a także pobudzać kreatywność i sprawczość mieszkańców.

Kwalifikowalność: Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów przez międzynarodowych artystów ze wszystkich środowisk i dyscyplin, w tym między innymi artystów wizualnych, rzeźbiarzy, architektów, projektantów i artystów multimedialnych. Mogą to być zarówno tymczasowe, jak i stałe realizacje.
Atutem będzie wykazanie się zaangażowaniem w temacie budowania dobrostanu i wykazaniem świadomości ekologicznej w swojej praktyce.
Mile widziane są propozycje współpracy obejmujące zespoły interdyscyplinarne.

Wytyczne dotyczące składania wniosków:

 • Zainteresowani artyści proszeni są o przesłanie propozycji w języku angielskim, przedstawiającej ich koncepcję projektu związanego z naturą w Bielsku-Białej i odnoszącej się do głównych tematów kandydatury BB2029 do ESK.
 • Propozycje powinny zawierać opis dzieła (maks. 2000 słów), w tym jego koncepcję artystyczną, materiały i wymiary, a także szacunkowy budżet w EUR.
 • Zachęcamy artystów do przedstawienia wizualnych reprezentacji proponowanych dzieł sztuki, takich jak szkice, renderingi lub moodboardy.
 • Prosimy o dołączenie krótkiego bio artysty podkreślającego jego wykształcenie artystyczne, wcześniejsze prace i sposób, w jaki propozycja jest zgodna z tematyką projektu.
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres opencall@bb2029.com do 31 maja 2024 roku.
 • Spośród wszystkich zgłoszeń międzynarodowe jury wybierze co najmniej jeden (z możliwością zwiększenia liczby wybranych propozycji do pięciu) projekt, który zostanie włączony do bidbooka finałowego – oferty konkursowej miasta na Europejską Stolicę Kultury 2029.
 • Najbardziej przekonujące projekty zostaną wybrane do połowy czerwca 2024 roku. Autorzy wybranych projektów zostaną powiadomieni mailowo.
 • Decyzje o realizacji projektu zostaną podjęte po ogłoszeniu wyników konkursu na Europejską Stolicę Kultury, nie wcześniej niż w 2025 roku.
 • Realizacja może nastąpić w latach 2025-2029


Korzyści:

 • Każdy z wybranych projektów otrzyma 1500€ jako opłatę selekcyjną. Kolejne etapy: realizacja projektu, koszty pobytu i podróży oraz wszelkie dodatkowe koszty zostaną
 • uregulowane odrębną umową na podstawie dalszych ustaleń.
 • Artyści będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w widocznej przestrzeni publicznej w Bielsku-Białej, docierając do zróżnicowanej publiczności mieszkańców i
 • turystów.
 • Projekt zostanie włączony do ostatecznej oferty miasta na Europejską Stolicę Kultury 2029 (bidbook finałowy), która będzie dostępna online.
 • Artyści biorący udział w projekcie pojawią się w materiałach promocyjnych i relacjach medialnych związanych z projektem.

Kontakt: opencall@bb2029.com

Inne wątki