Otwarte konsultacje młodych – INFLUENCE LAB

Otwarte konsultacje młodych – INFLUENCE LAB

18 maja odbyły się OTWARTE KONSULTACJE MŁODYCH – INFLUENCE LAB, w których uczestniczyło ponad 60 osób – studentów oraz uczniów ze szkół średnich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału w burzy mózgów wokół tematów związanych z Europejską Stolicą Kultury.

Ponad dwie godziny trwała dyskusja, którą poprzedziła krótka prezentacja o tym, czym jest ESK, moderowana przez przedstawicieli zespołu zadaniowego, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Fundacji Europejskiego Instytutu Outsourcingu. Fundacja realizuje projekt Miasta Przyjazne Młodzieży i to w ramach tego projektu mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie.

Skupiliśmy się na potrzebach młodych ludzi i pomysłach, które mogłyby zostać wdrożone w ramach kandydatury Bielska-Białej do tytułu ESK, nie pominęliśmy pytań o przeszkody w uczestnictwie w działaniach kulturalnych oraz o to jak promować kulturę wśród studentów i uczniów. Rozmawialiśmy też o tym, co jest pozytywne i jak wzmacniać mocne strony naszego miasta.

Każdy głos w dyskusji został zanotowany i jest niezwykle cenną wskazówką do działania. Co więcej, jesteśmy przekonani, że to początek tego, co razem możemy zdziałać w ramach inicjatywy ESK.

Wydarzenie było współorganizowane przez Punkt 11, Kolektyw Kulturalny, Młodzieżową Radę Miasta Bielska-Białej i Samorząd Studencki Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Influence Lab Influence Lab Bielsko-Biała

Influence Lab Bielsko Biała

Inne wątki