Rozwój miasta przez kulturę - stwórzmy razem strategię.

Rozwój miasta przez kulturę - stwórzmy razem strategię.

19 października o godz. 16.00 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ul. Juliusza Słowackiego 17 odbędzie się spotkanie na temat tworzenia Strategii Rozwoju Kultury Bielska-Białej do 2030 r.

Dokument będzie zawierał wstępną diagnozę, wizję rozwoju oraz pozycje kultury w mieście, oczekiwania, aspiracje, sposoby aktywizacji mieszkańców wokół tej wizji, priorytety i cele strategiczne, kierunki działań, wiodące przedsięwzięcia oraz system wdrażania i monitorowania.

Na każdym etapie prac nad strategią – zarówno jej formułowania, jak i wdrażania – autorzy zapraszają do współpracy i partnerstwa mieszkańców, liderów społeczności lokalnej, środowisk twórczych, menedżerów kultury, polityków i menedżerów lokalnych, podmiotów sektora obywatelskiego, lokalnych środowisk gospodarczych – przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk edukacyjnych i kulturalnych oraz innych istotnych podmiotów.

Do końca sierpnia odbywały się prace analityczne i diagnostyczne nad dokumentem. Ostateczny projekt ma ujrzeć światło dzienne w grudniu tego roku. Zapraszamy wszystkich serdecznie do rozmów!

fot. Emilia Klejmont Wydzuał Prasowy Urzędu Miasta
fot. Emilia Klejmont Wydzuał Prasowy Urzędu Miasta
Inne wątki