shorty obywatelskie BB2029

Shorty obywatelskie

Ponad 300 uczniów szkół średnich z Bielska-Białej i regionu wzięło udział w Konferencji Młodych Dziennikarzy Obywatelskich w Auditorium Maximum Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Wydarzenie było podsumowaniem projektu Shorty Obywatelskie i jednocześnie częścią międzynarodowej dwudniowej konferencji naukowej Dziennikarstwo obywatelskie: teoria – praktyka – edukacja (Citizen Journalism: Theory – Practice – Education).

Najpierw o projekcie Shorty Obywatelskie opowiedzieli specjaliści, a później młodzież prezentowała efekty swojej kilkumiesięcznej pracy projektowej. Owe efekty to zaangażowane społecznie filmy/rolki; młodzi ludzie sami wybierali tematy ważne dla nich i istotne dla lokalnego społeczeństwa. Było więc o depresji, zmianach klimatycznych, zanieczyszczeniu środowiska, różnicach pokoleniowych, wojnie w Ukrainie, narkotykach w szkole, ale też o kwestiach z lokalnego podwórka: młodzieży w teatrze, przeładowanym systemie edukacji, znaczeniu muzyki w życiu człowieka, wpływie słów innych na nasze życie czy po prostu złym stanie drogi osiedlowej.

Prace młodych ludzi zrobiły ogromne wrażenie na publiczności – rówieśnikach, dziennikarzach, wykładowcach.

Pozostałą część konferencji wypełniły prelekcje i warsztaty dotyczące dziennikarstwa obywatelskiego dla przyszłych studentów i roli ekosystemu medialnego w społeczeństwie obywatelskim.

Shorty Obywatelskie były realizowane wspólnie przez Uniwersytet Bielsko-Bialski i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Punkt 11 w ramach projektu Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego.

Inne wątki