WARSZTATY CITY AHEAD Z INSTYTUTEM GOETHEGO BB2029

Warsztaty city ahead z instytutem Goethego

W styczniu gościliśmy międzynarodowych ekspertów z Instytuty Goethego, z którymi podczas dwudniowych warsztatów analizowaliśmy potencjał kulturalny i kreatywny Bielska-Białej oraz dzieliliśmy się ideami na różne metody i narzędzia z zakresu międzynarodowego rozwoju kulturalnego miasta.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach Cities Ahead Academy, która jest częścią Cities Ahead, programu Instytutu Goethego skierowanego do Kreatywnych Miast. W ramach programu Instytut współpracuje z europejskimi miastami, które chcą jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał lokalnych sektorów kultury i branż kreatywnych dla pozytywnego rozwoju oraz nawiązywania międzynarodowych sieci.

"Kreatywne Miasto: Budowanie Ekosystemów Kreatywnych Miast" było tematem pierwszego warsztatu, przeprowadzonego przez Charlesa Landry'ego, publicysty i urbanisty znanego z koncepcji "Creațive City", współzałożyciela i prezesa Creative Bureaucracy Festival.

Celem pracy Charlsa Landry’ego jest połączenie kultury, kreatywności i urbanistyki w holistyczny proces. Działa on jako wiodący globalny ekspert ds. rozwoju urbanistycznego od lat 70.

Razem z uczestnikami Cities Ahead Academy, Landry analizował potencjał Bielska-Białej jako centrum kulturalnego i kreatywnego oraz dostarczał cennych wskazówek.

 

Drugie warsztaty pt. "Kreatywny potencjał sztuki i kultury dla zrównoważonego rozwoju miejskiego" poprowadził Dr Ralf Weiß, naukowiec kulturalny i ekonomiczny, który doradza licznych miastom, administracjom kultury i instytucjom kulturalnym w ich reorientacji w kierunku globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Weiß jest dyrektorem zarządzającym biura naukowego ds. innowacji i zmiany REFLEXIVO, przewodniczącym Sieci Zrównoważonego Rozwoju w Sztuce i Kulturze (2N2K Deutschland e.v.) oraz członkiem Europejskiej Sieci Ekspertów ds. Kultury (EENC).

W swojej prezentacji Dr Weiß wskazywał, w jaki sposób instytucje kultury oraz branże kulturalne i kreatywne są podstawą i siłą napędową innowacji dla miast i gmin. W prezentacji identyfikowano potencjały rozwojowe, uwzględniając doświadczenia krajowe i międzynarodowe, oraz opracowywano konkretne obszary działań i możliwości współpracy.

Ostatnie warsztaty przeprowadziła Valentina Montalto, aktywna w badaniach, zarządzaniu projektami i analizie polityk od ponad dziesięciu lat. W swojej pracy skupia się na potencjale kultury dla dobrobytu ekonomicznego i społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Montalto pracowała w Joint Research Centre Komisji Europejskiej, gdzie była odpowiedzialna za opracowanie Monitora Miast Kulturalnych i Kreatywnych 2017 i 2019.

Warsztat "Kultura ma znaczenie: mity, miary i metody – europejski benchmarking w rozwoju kulturalnym miasta" poruszał kwestię ważności danych i rankingów dla krajowej i międzynarodowej widoczności miasta i rozwoju lokalnego sektora kultury. Warsztat miał na celu pomóc zdefiniować i zmierzyć znaczenie kultury w naszym mieście, jako głównego elementu tożsamości i ambitnych działań transformacyjnych. Warsztat był także okazją do przeanalizowania aktualnie używanych sposobów zbierania danych oraz identyfikacji napotkanych wyzwań i możliwych rozwiązań

Inne wątki