Wątki

Pracujemy z publicznością

Pracujemy z publicznością

Kandydatura Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wiąże się m.in. z cyklem szkoleń, które przyczynią się do rozwoju kultury w naszym mieście. 10 i 11 maja w Willi Sixta...

Pracujemy z publicznością

Kandydatura Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wiąże się m.in. z cyklem szkoleń, które przyczynią się do rozwoju kultury w naszym mieście. 10 i 11 maja w Willi Sixta...

Partnerzy z Wiednia poparli nasze starania

Partnerzy z Wiednia poparli nasze starania

W dniach 5-7 maja gościła w Bielsku-Białej delegacja z Wiednia. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie deklaracji poparcia dla kandydatury Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 5 maja goście z...

Partnerzy z Wiednia poparli nasze starania

W dniach 5-7 maja gościła w Bielsku-Białej delegacja z Wiednia. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie deklaracji poparcia dla kandydatury Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 5 maja goście z...

Gdzie ta zieleń? Wielka debata na pl. Wojska Polskiego

Gdzie ta zieleń? Wielka debata na pl. Wojska Po...

Przez prawie dwie godziny na pytania kilkudziesięciu mieszkańców Bielska-Białej odpowiadali uczestnicy debaty Gdzie ta zieleń, która 4 maja odbyła się na placu Wojska Polskiego. Organizatorem inicjatywy był Punkt 11. Odpowiedzi na...

Gdzie ta zieleń? Wielka debata na pl. Wojska Po...

Przez prawie dwie godziny na pytania kilkudziesięciu mieszkańców Bielska-Białej odpowiadali uczestnicy debaty Gdzie ta zieleń, która 4 maja odbyła się na placu Wojska Polskiego. Organizatorem inicjatywy był Punkt 11. Odpowiedzi na...

Kolejne spotkanie Rady Programowej

Kolejne spotkanie Rady Programowej

19 kwietnia odbyło się drugie spotkanie Rady Programowej projektu Bielsko-Biała Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku pod przewodnictwem Iwony Purzyckiej. Miasta chcące aplikować o tytuł ESK 2029 zobowiązane są do złożenia...

Kolejne spotkanie Rady Programowej

19 kwietnia odbyło się drugie spotkanie Rady Programowej projektu Bielsko-Biała Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku pod przewodnictwem Iwony Purzyckiej. Miasta chcące aplikować o tytuł ESK 2029 zobowiązane są do złożenia...

Pierwsze zgłoszone projekty

Pierwsze zgłoszone projekty

30 kwietnia zakończył się pierwszy otwarty etap naboru pomysłów na projekty związane z Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. Udostępniona online ankieta skierowana do bielszczan zawierała 4 pytania: hasło przewodnie,...

Pierwsze zgłoszone projekty

30 kwietnia zakończył się pierwszy otwarty etap naboru pomysłów na projekty związane z Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. Udostępniona online ankieta skierowana do bielszczan zawierała 4 pytania: hasło przewodnie,...

Pierwsze posiedzenie rady programowej

Pierwsze posiedzenie rady programowej

Kolejny krok w staraniach o to, by Bielsko-Biała stało się Europejską Stolicą Kultury uczyniło miasto. 29 marca w sali sesyjnej Ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej przez prezydenta Bielska-Białej, rady...

Pierwsze posiedzenie rady programowej

Kolejny krok w staraniach o to, by Bielsko-Biała stało się Europejską Stolicą Kultury uczyniło miasto. 29 marca w sali sesyjnej Ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej przez prezydenta Bielska-Białej, rady...